Diensten

/ Interne communicatiela plume media interne communicatie

Een belofte aan klanten doen is één ding, maar het zijn het de medewerkers die die belofte waar maken. Zij zijn het die ervoor zorgen dat het bedrijf daadwerkelijk ‘altijd dichtbij is’, ‘voor een glimlach zorgt’, of ‘glashelder’ is. Bovendien zijn zij de hart en het ziel van het bedrijf. Hoe zij naar hun werk(gever) kijken, is cruciaal. Interne communicatie is een van de middelen om daaraan invulling te geven. Het doel? Medewerkers betrokken houden, zorgen dat ze weten wat er van hen wordt verwacht, een gemeenschappelijke cultuur neerzetten. Daarmee geeft interne communicatie sturing aan de bedrijfsidentiteit.

la plume media verandercommunicatie change/ Verandercommunicatie (changecommunicatie)

Een bedrijf heeft besloten een verandering door te voeren en daarin moeten de medewerkers natuurlijk worden meegenomen. De verandercommunicatie legt uit waarom de verandering gaat plaatsvinden, wat deze inhoudt en wat er van de medewerkers wordt verwacht. Gaat het om een kleine verandering dan kan een reguliere update voldoende zijn. Is er echter meer aan de hand – bijvoorbeeld een fusie, geheel nieuwe manier van werken of cultuurverandering – dan behelst de verandercommunicatie een uitgebreid plan met verschillende middelen (denk aan bijeenkomsten, reguliere tekst- of video-updates, gadgets, een evenement of – meestal – een combinatie hiervan).

la plume media crisiscommunicatie/ Crisiscommunicatie

Er gebeurt onverwacht iets dat de activiteiten van het bedrijf dreigt te verstoren. In zulke gevallen is crisiscommunicatie van belang. De informatiebehoefte van verschillende doelgroepen (intern en extern) wordt in kaart gebracht, waarna er zo snel en volledig mogelijk wordt gecommuniceerd. Het doel ervan is de crisis te duiden, onrust te voorkomen en o.a. imagoschade te beperken.

 

la plume media marketingcommunicatie/ Marketingcommunicatie

Onder marketingcommunicatie valt alle communicatie die een bedrijf of organisatie inzet om het imago van het bedrijf te verbeteren of om de afzet van producten of diensten te bevorderen. Enkele voorbeelden: de corporate website, een beursstand met bijbehorende materialen, een magazine voor klanten en een reguliere nieuwsbrief voor de achterban.

 

 

la plume media arbeidsmarktcommunicatie/ Arbeidsmarktcommunicatie

De communicatie naar de arbeidsmarkt met het doel nieuwe collega’s aan te trekken. Je laat hierin ziet waar het bedrijf voor staat, welk type medewerkers er bij het bedrijf passen en wat een potentieel werknemer van jouw bedrijf mag verwachten als hij of zij er komt te werken. De arbeidsmarktcommunicatie sluit nauw aan op interne communicatie (waarmee je de bedrijfscultuur versterkt) en de marketingcommunicatie (de belofte die het merk doet).